ჩვენ შესახებ

ორგანიზაციის მიზანია საქართველოს მთიან რეგიონებში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების . . . →

კვლევა

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების გამოვლენა და შესწავლა.

გადარჩენა

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების შენარჩუნება (კონსერვაცია/რესტავრაცია).

პოპულარიზაცია

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ცნობადობის ამაღლება. შემეცნებითი ტურიზმის ხელშეწყობა.

დამატებით...


  • ორგანიზაცია უზრუნველყოფს სხვადასხვა არქეოლოგიურ მომსახურებას: გამოკვლევა, მონიტორინგი, კონსულტაცია, ექსპერტიზა, სამშენებლო ნებართვისთვის ცნობის გაცემა და ა.შ.

ყველა უფლება დაცულია © 2021 ა(ა)იპ მთის კულტურული მემკვიდრეობის კვლევის ცენტრი